Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2013

4922 9e69 350

June 23 2013

Play fullscreen
And that love that we fatally made
And the doves that took it away
And the love that you said it can't stay
It went away
Reposted fromspirit-lake spirit-lake

June 10 2013

Senne marzenia w postaci fotografii.
— zakazana
dokonywać niemożliwego.

June 08 2013

6417 46b7 350
parapet, noc, papieros.
Reposted fromsonaive sonaive viaMartak Martak
8924 2685 350
Reposted fromblackmail90 blackmail90 viaMartak Martak

May 31 2013

albo to ja, albo to wszystko jest chore, Na zdrowie! Trzeba jakoś żyć, Twoja kolej .
8581 2011 350
smoke#weed#bitch

May 29 2013

2733 1138 350
madness#
Reposted byaluska4 aluska4

May 25 2013

psychicznie znowu paranoja.
— Bonson
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viacreure creure
2540 65d1 350
Reposted bypuella13 puella13

May 22 2013

6523 4b85 350
killer#

May 21 2013

Moje oczy są oczami wariata
Kiedy spotykają się z Twoimi oczami
— pidżama porno
Reposted byMagyagunsnflowersmischa012

May 19 2013

0512 a03c
Reposted fromirresponsible irresponsible viaxer xer

May 16 2013

7880 1a68 350
Reposted frompsychoviolet psychoviolet viarzzkropka rzzkropka

May 13 2013

8072 a987 350
Reposted bymagg magg

May 09 2013

Najgorsza walka jest pomiędzy tym co wiesz,a tym co czujesz.
Reposted byreniferowarozekJagodowyweruskowapochlaniaczksiazekmuzyczkavaniliowoxer10plnblaxkseoulmuskaanjustpartofmegodsriseoneastsmoking-guncorvaxzapalenieosierdziaforgetgreensmuzyczka

May 08 2013

8365 db32 350
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaspita spita

May 07 2013

może baśnie to tylko baśnie...a może uczynimy baśnią nasze życie.
— skins
Reposted bysurrealistycznaspitaczekoladowezatracenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl